Bezplatný 4-mesačný vzdelávací program pre všetkých mladých ľudí s túžbou meniť svet!

Registrácia

Workshop Projektový manažment

Coworking Cvernovka, Bratislava

13.11.2022
Workshop Projektový manažment pod vedením Petry Papierníkovej bol prakticky zameraný. Účastníci počas workshopu aplikovali projektový manažment na ich projekty či projektové nápady.

Zároveň im lektorka počas aktivity dávala spätnú väzbu na projektový manažment v ich projektoch a tak počas aktivity prispievala k výraznému formovaniu projektov a ich nápadov.

Workshop prebiehal podľa plánu, podarilo sa splniť všetky ciele, ktoré boli stanovené a zároveň vytvoril priestor pre účastníkov hlbšie sa zamyslieť nad svojimi projektami a nápadmi pod vedením lektorky, ktorá im neustále dávala spätnú väzbu na ich aktivitu. Účastníci sa v spätnej väzbe vyjadrovali o workshope veľmi pozitívne.

„Lektorka veľmi dôkladne vysvetlila celý proces plánovania projektu, použila príklady a dala nám priestor si vypracovať dôležité časti k podkladom pre realizáciu nášho projektu s instantnou spätnou väzbou. Príjemný a veľmi praktický workshop 😊

(Účastník BeTheChange 2022).

„Lektorka Peťa zvládla všetko na 1. Na začiatku vytvorila jej prvou aktivitou príjemnú atmosféru a tak sme sa neskôr nebáli otvoriť počas diskusií. Obsiahla množstvo informácií, ktoré rozpracovala na takú úroveň, aby sme jej všetci dokázali porozumieť. Peťa pohotovo odpovedala na naše otázky a nebála sa témy ďalej rozvíjať. Oceňujem na nej, že aj po 7 hodinách bola stále plná energie a do konca sa snažila ísť na 100%. Povedala nám niekoľko príkladov z praxe, kde sme mohli pochopiť problematiku lepšie

(Účastník BeTheChange 2022).

„Naučil som sa aké nástroje môžem použiť pre efektívne nastavenie procesov; aké otázky treba zodpovedať pri tvorbe projektového plánu. "Ikigai" mi pripomenulo, prečo sa snažím vytvoriť projekt so sociálnym dopadom

(Účastník BeTheChange 2022).

Prihlasovanie je otvorené do 20.9.2023

Prihlás sa ešte dnes

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
logo - Národný inštitút vzdelávania a mládeže
logo - Coworking Cvernovka
logo - Kolabo Coworking
KOLABO občianske združenie

Račianska 78
831 02 Bratislava

© 2017 – 2023 KOLABO občianske združenie. Všetky práva vyhradené.