Bezplatný 4-mesačný vzdelávací program pre všetkých mladých ľudí s túžbou meniť svet!

Registrácia

Workshop Time management a komunikačné zručnosti

Coworking Cvernovka, Bratislava

20.10.2022
Obsahom workshopu s lektorom Davidom Kálmánom bolo vysvetlenie konceptu efektívneho plánovania a manažovania svojho vlastného času, efektívne komunikovanie v súkromí, práci či v tíme a efektívne predávanie informácií.

Počas aktivity lektor s účastníkmi viedol cvičenia zamerané na praktické uchopenie získaných vedomostí. Problematiku ďalej rozoberali v krátkych diskusiách, v rámci ktorých si utvrdili nové poznatky. V závere si účastníci precvičili efektívnu komunikáciu v praxi a to cez podávanie spätnej väzby na tento workshop.

Cieľom aktivity bolo účastníkom a účastníčkam ukázať ako efektívne komunikovať vo svojich tímoch aj v náročných či krízových situáciách, aj ako komunikovať nepríjemné záležitosti. Zároveň sa lektor zameral aj na to, ako je dôležité dostatočne dobre si naplánovať svoj čas a vyhnúť sa nedorozumeniam, uviedol to na praktickým príkladoch či cvičeniach, na ktorých aktívne participovali. Jednému z účastníkov tento workshop pomohol uvedomiť si nasledujúce: „Potrebujem začať svoje aktivity plánovať, aby som nebol zameraný iba na cieľ a neprehliadal malé kroky, ktoré sú nevyhnutné k jeho dosiahnutiu. Naučil som sa ako správne čeliť aktivitám s nízkou mierou sebarealizácie. Bolo príjemné o témach diskutovať s ostatnými a získať rozličné pohľady na vec.“ Ďalší účastník si odnáša takúto skúsenosť: „Vedieť ako správne (offline) komunikovať je, podľa môjho názoru, podstatnejšie ako kedykoľvek predtým. Workshop Davida Kálmána priniesol mnoho jednoduchých a rýchlo aplikovateľných rád a princípov z praxe. Čím skôr si mladý človek tieto princípy osvojí, tým jednoduchšia môže byť jeho každodenná cesta k dosiahnutiu svojich cieľov.“ A nám neostáva iné, ako s ním súhlasiť.

Prihlasovanie je otvorené do 20.9.2023

Prihlás sa ešte dnes

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
logo - Národný inštitút vzdelávania a mládeže
logo - Coworking Cvernovka
logo - Kolabo Coworking
KOLABO občianske združenie

Račianska 78
831 02 Bratislava

© 2017 – 2023 KOLABO občianske združenie. Všetky práva vyhradené.